„Contabilitate și audit: dezvoltarea unei profesii puternice și sustenabile în Moldova”

1
1282

 

„Contabilitate și audit: dezvoltarea unei profesii puternice și sustenabile în Moldova”

 

banca mondiala

Краткое содержание

По приглашению Центра Реформ финансовой отчетности Мирового банка (CFRR) в Молдове 10 марта 2017 года  представители Министерства Финансов, ассоциаций AFAM, ACAP, AO „EcoFin-Consult” приняли участие в семинаре “Бухгалтерский учет и аудит: разработка эффективных и устойчивых рабочих мест в Молдове”.

Основной вопрос обсуждения – роль профессиональных ассоциаций в проводимых реформах в области бухгалтерского учета и аудита в Республике Молдова и, как приоритет  на  перспективу, создание одной сильной профессиональной ассоциации.

С докладом «Профессиональные ассоциации: Определение, механизмы корпоративного управления и их роль в продвижении профессии в соответствии с передовой практикой и международными тенденциями» выступил John Hodge – ведущий  специалист по управлению финансами Всемирного банка (CFRR)  из Новой Зеландии.

В ходе дискуссии присутствующие поблагодарили докладчика за интересную и содержательную информацию. Представители ассоциаций AFAM, ACAP, AO„EcoFin-Consult” высказались за развитие и сотрудничество всех трех ассоциаций республики в процессе проводимых реформ в области бухгалтерского  учета и аудита с учетом международных  тенденций.

 

 

10 martie 2017, Chișinău

 

Summit Events & Conference Center, str. Tighina, 49/3, scara 1, sala New York

Context

IMAG1588

IMAG1587

IMAG1585

Actualizarea Raportului cu privire la respectarea codurilor și standardelor de contabilitate și audit din Moldova (A&A ROSC), publicat de către Centrul Băncii Mondiale pentru Reforme în domeniul Raportării Financiare (CFRR) în iunie 2013, a remarcat că în Moldova există trei asociații profesionale în domeniul contabilității și auditului (APC), care împărtășesc aceleași obiective similare, dar cooperează foarte puțin: Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP), Asociația Auditorilor și Societăților de Audit din Moldova (AFAM) și Asociația Auditorilor și Consultanților în Management din Republica Moldova (Ecofin-Consult). În conformitate cu legislația în vigoare, apartenența la organizațiile profesionale nu este obligatorie pentru auditori sau contabili. Mai mult decât atât, nu există cerințe legale pentru certificarea profesională a contabililor, nici cel puțin pentru contabilii șefi ai entităților de interes public. Cooperarea deficientă tinde să slăbească imaginea profesiei și capacitatea acesteia de articulare a pozițiilor clare pentru public și factorii de decizie. Profesia ar putea beneficia de pe urma unificării eforturilor și asigurării unui nivel mai înalt de cooperare cu Guvernul, autoritățile de reglementare și alte părți interesate în abordarea provocărilor des întâmpinate de profesie, inclusiv acele cu care se confruntă auditorii. Ca o prioritate pe termen mediu și pe termen lung, o atenție deosebită ar putea fi acordată posibilității creării unei asociații profesionale puternice.

 

Obiectivele principale ale atelierului sunt:

  • Schimbul de cunoștințe despre modul în care contabilii și auditorii profesioniști pot contribui la îmbunătățirea climatului de afaceri și, în acest context, să înțeleagă ce este o asociație profesională și cu ce se ocupă;
  • Discutarea și luarea în considerare a opțiunilor cu privire la modul în care asociațiile profesionale ar trebui să fie structurate pentru realizarea rolului lor în mod eficient.

În plus, atelierul de lucru își propune să servească drept platformă pentru discuții deschise cu reprezentanții asociațiilor profesionale și Ministerul Finanțelor din Republica Moldova pentru identificarea domeniilor posibile pentru o mai bună cooperare și identificarea priorităților pentru reformă. Acest lucru este important în contextul noilor legi privind contabilitatea și auditul, precum și rolul pe care asociațiile profesionale l-ar putea avea în dezvoltarea în continuare a profesiei contabile și de audit în Republica Moldova.

Acest atelier de lucru este organizat de către CFRR în cadrul programului regional privind Consolidarea Auditului și Raportării în Țările Parteneriatului Estic (STAREP). STAREP își propune să creeze un mediu de politici transparent și un cadru instituțional efectiv pentru raportarea financiară corporativă în țările care fac parte din Parteneriatul Estic al Uniunii Europene: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

 

Agenda

08:45 – 9:00 Înregistrarea și cafeaua de bun venit
9:00 – 09:15 Cuvânt de salut
Veronica Vragaleva, viceministru, Ministerul Finanțelor
Andrei Busuioc, Specialist Superior în Managementul Financiar, CFRR, Banca Mondială
9:15 – 09:30 Obiectivele atelierului de lucru. Rolul asociațiilor profesionale din domeniul contabilității /
auditului din Moldova
Andrei Busuioc, Specialist Superior în Managementul Financiar, CFRR, Banca Mondială
09:30 – 11:00 Asociații profesionale: Definiție, mecanisme de bună guvernanță corporativă și rolul acestora în
dezvoltarea profesiei în conformitate cu bunele practici și tendințe internaționale
Sesiune de întrebări și răspunsuri
John Hodge, Specialist Superior în Managementul Financiar, CFRR, Banca Mondială
11:00 – 11:30 Pauza de cafea
11:30 – 13:30 Dezvoltarea unei profesii puternice și sustenabile în domeniul contabilității și auditului în
Republica Moldova: Discuții deschise privind rolul asociațiilor profesionale, domeniile posibile de
îmbunătățire și prioritățile de reformă
Moderatori:
John Hodge, Specialist Superior în Managementul Financiar, CFRR, Banca Mondială
Svetlana Platon, Consultant, CFRR, Banca Mondială
13:30 – 14:00 Concluzii și cuvînt de încheiere
14:00 – 15:00 Masa de prânz pentru toți participanții
15:00 Sfârșitul atelierului de lucru

 

Leave a Reply

1 Comment on "„Contabilitate și audit: dezvoltarea unei profesii puternice și sustenabile în Moldova”"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
wpDiscuz