DSC_0304

AGENDA CONFERINȚEI

 

Data:             17 iunie  2017

Localul :        Hotelul Jumbo, Bulevardul Decebal 23/3, Chișinău 2002, Moldova,   Sala de conferințe  Moderatori:  Calancea Ion- auditor licentiat, Bureico Alla-auditor licentiat, Zverev Veaceslav- auditor licentiat, Placinta Irină- auditor licentiat.

Subiecte:  

 1. 12.00 – 12.05 Cuvînt de salut din partea Consiliului AFAM –D-na R.Spînu

                         /Preşedintele Consiliului de Conducere “AFAM”/

 1. 12.05 – 12.25  Mesaj  istoric  –  20  ani  de activitate profesională, realizare a misiunii

                         profesionale  de Uniunea  Profesională  AFAM – D-na A. Bureico

 

 1. 12.25 – 12.45 Strategia  activității  și  dezvoltării  UP  AFAM pentru perioada  2012- 2020,

                         Realizarile etapei: 2012-2016 – D-nl I. Calancea

 

 1. 12.45  – 13.05  Paşaportul european pentru auditori şi firme de audit

                          /prevederele UE-ROSC/- D-nI V. Zverev

 

 1. 13.05 –  13.20  Proiectul legii auditului. Viziunile si propunerile AFAM./ D-mna Spînu R.

 

 1. 6. 20 – 13.25  Evenimentele  anului  2015 -2016   din  activitatea  profesională,  realizări la

                         tema: Controlul  calității  activității de audit în cadrul  firmelor de audit AFAM

                         D-na I. Placintă

7. 13.25  –   13.30  Generalizarea  discuţiilor.

8. 13.30  –   13.35  Hotărirea Conferinţei  a IV-a

 

P A R T I C I P A N Ţ I :

 • Membrii  Asociaţiei  AFAM
 • Auditorii  profesionişti, Societăţile  de  audit  din  RM
 • Membrii Camerelor “AFAM”  – Contabili, Experţi  profesionişti
 • Stagierii  în activitatea de audit

 

 

I N V I T A Ţ I:

– Reprezentanții  mass-media  RM

Reprezentanţi ai Uniunilor Profesionale și Asociații

– Reprezentanţii Instituțiilor  superioare de Învățămînt din RM, Oficul  Bancii Mondiale în RM

  Bancii Naţionale, Camera de Licenţiere RM, Camera de  Înregistrare Consiliul de supraveghere

  a activității de audi de pe lîngă  Ministerul Finanțelor RM  

– Reprezentanţi al mediului de afaceri din RM

 

 

HOTĂRÎRE

 

   din  17 iunie  2017                                                                                                   mun. Chișinău

 

Ținînd cont:

–  Hotărîrea a III-a   CONFERINŢĂ  REPUBLICANĂ A  AUDITORILOR  ŞI  SOCIETĂŢILOR  DE  AUDIT  “AFAM” DIN  REPUBLICA   MOLDOVA din 06.07.2012;

–  Raportului privind dezvoltarea auditului în Republica Moldova, tendințe, perspective, noi oportunități de dezvoltare și implimentarea sarcinilor stabilite în Hotărîrea celei de-a treilea Conferințe Republicane a Auditorilor și Societăților de Audit ”AFAM”  din Republica Moldova ;

–   Propunerile înaintate de participanții profesiei audit în cadrul actualei Conferințe:

 

Conferința a IV-a Republicană a Auditorilor și Societăților de Audit ”AFAM”  din Republica Moldova

HOTĂRĂȘTE:

    A mandata Consiliul Uniunii Profesionale”AFAM” și Comitetul organizatoric ai celei de-a patra Conferințe Republicane a Auditorilor și Societăților de Audit ”AFAM”  din Republica Moldova, să întreprindă următoarele acțiuni:

 

 1. A susține propunerile Asociațiilor obștești a auditorilor și contabililor și Uniunei Profesionale ”AFAM” din Republica Moldova, privind perfectarea Cadrului legal,  armonizat cu cele mai avansate practici ale UE.

 

 1. A întreprinde acțiuni de consolidare a Asociațiilor obștești din profesia de audit cu Uniunea Profesională ”AFAM”, pentru asigurarea dezvoltării profesiei de audit, recunoașterea publică a acesteia, sporirea calității serviciilor de audit firnizate de către auditori.

 

 1. A Implimenta tehnologiile informaționale, ca forță motrică pentru promovarea standardelor profesionale şi proceselor de audit eficiente.

 

 1. A coopera mai eficient cu instituțiile publice în procesul de redactare a noilor redacții a Legii privind activitatea de audit și revizuirea Regulamentul privind controlul extern al calității lucrărilor de audit, aprobat prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 43 din 24.03. 2014.
 2. A implimenta politici clare și reglamentate  normativ cu privire la controlul  calității  auditului în cadrul  societății de audit.

 

 1. A realiza prezentarea eficientă a activităţii Asociației ”AFAM”, membrilor săi în mass-media și a implimenta un proces deschis şi transparent de planificare si efectuare a activităţii Asociației ”AFAM”.

 

 1. A fi un membru activ al evenimentelor profesionale Republicane şi a participa la evenimentele profesionale Internaționale, asigurînd distribuirea prezentei Hotărîri tuturor factorilor de decizie, activitatea cărora are tangențe cu activitatea de audit și demararea acțiunilor corespunzătoare întru îndeplinirea celor sus-menționate.

 

 1.  Semnarea acordului de colaborare cu Catedra de contabilitate si audit a Academii de Studii Economice a Moldovei.

 

 1. A organiza a V-a Conferință Republicană a Auditorilor și Societăților de Audit ”AFAM” din Republica Moldova, în timp de trei ani(în anul 2020).

 

Adoptată cu votul unanim al participanților                                   Secretarul Conferinței Spinu Liviu

                

 

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz