Date istorice

PREZENTARE GENERALA

Asociatia Auditorilor si Societatilor de Audit din Moldova  “AFAM” este o asociatie  profesionala, autonoma, non-profit, autogestionară, constituită prin libera manifestare a voinţei auditorilor, societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali, asociaţi pe baza comunităţii de interese profesionale în vederea exercitării în comun a drepturilor civile, economice şi sociale, care nu are drept scop obţinerea de profit;

Misiunea AFAM consta in dezvoltarea profesiei de auditor, apararea drepturilor si intereselor auditorilor si companiilor de audit, precum si ridicarea standardelor de calitate a serviciilor de audit.

SCURT  ISTORIC AL ASOCIATIEI  “AFAM”

 • Anul 1996 – În Republica Moldova activau 38 de organizaţii de audit. La 21.01.1996 28 de Societăţi de Audit şi auditori profesionişti au convocat Adunarea Generală a Organizaţiilor de Audit din Republica Moldova la care au hotărât :Fondarea Asociaţiei Organizaţiilor de Audit “AFAM”;
 • Anul 1997 – la 15 februarie Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, Legea privind activitatea de audit, Legea Nr.729-XIII din 15.02.1996. Prima lege care a reglementat activitatea auditorilor independenţi şi Societăţilor de Audit  din Republica. Anul 1997 – la 4 iulie a fost înregistrată prima Asociaţie Profesională a Auditorilor profesionişti din Republica Moldova – Asociaţia Organizaţiilor de Audit din Republica Moldova.Fondatorii acestei Asociaţii au devenit societăţile de audit şi prima generaţie a auditorilor profesionişti din Republica Moldova. În calitate de primcopreşedinte a fost ales Dl. I.Spînu, reprezentantul companiei “Audit Grup”SRL. Primul consiliu al Asociaţiei avea ca membri: Dintiu Ion, Gumovschi Victor, Sopcinco Mihail, Graur Pavel, Poleac Efim, Cerbatiuc Vadim, Cerbatiuc Valentin .
 • Anul 1997 – Asociaţia “AFAM” împreună cu Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a participat la Conferinţa Internaţională (or. Chişinău) ,”Reforma în contabilitate şi audit în ţările CSI”- la care au participat Ministerele de Finanţe şi Asociaţiile Profesionale din ţările CSI şi Organizaţii Internaţionale;
 • Anul 1998– Asociaţia “AFAM” a participat la realizarea în practică a Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Codul Fiscal al Republicii Moldova, organizând grupuri mobile de consultanţă şi instruire în întreaga ţară
 • Anul 1999 – Asociaţia “AFAM” participă la pregătirea Proiectului Naţional – Standardele Naţionale de Audit din Republica Moldova;

 

 • Anul 1999 – Asociaţia “AFAM” a fondat primul Centru de Instruire Profesională a Auditorilor din Republica Moldova ”CIPAM”;

 

 • Anul 2000 – Asociaţia “AFAM” iniţiază pregătirea proiectului alternativ de lege a Republicii Moldova privind activitatea de audit în redacţie nouă;

 

 • Anul 2001 – Asociaţia “AFAM” pregăteşte proiectul alternativ de Standarde Naţionale de Audit din Republica Moldova. Asupra acestui proiect au lucrat 22 de auditori profesionişti. Proiectul a fost prezentat Ministerului Finanţelor din RM;

 

 • Anul 2002 – Asociaţia “AFAM” participă în grupurile de lucru pe lîngă Ministerul Finanţelor privind pregătirea proiectelor de acte normative în domeniul Auditului şi Contabilităţii . Reprezentanţii Asociaţiei sunt: Dl. Ion Dintiu şi Dna Lidia Cleha ;
 • Anul 2003 – Asociaţia “AFAM” desfăşoară programul de Instruire continuă a auditorilor din Republica Moldova;
 • Anul 2004 – Asociaţia “AFAM” organizează cursuri de pregătire şi reciclare profesională a auditorilor profesionişti;
 • Anul 2004 – Asociaţia “AFAM” a prezentat Ministerului Finanţelor RM în conformitate cu legea RM nr. 729-XIII din 15.02.1996, proiectul programei de atestare a auditorilor , a organizat pregătirea profesională a auditorilor în scopul susţinerii examenului de atestare a auditorilor profesionişti realizat de Comisia pentru Certificare şi atestare pe lângă Ministerul Finanţelor RM. La cererea Asociaţiei “AFAM” adresată Ministerului Finanțelor Republicii Moldova, ultimul a fost publicat în Monitorul Oficial al RM (pentru prima data Registrul Auditorilor certificaţi din RM);
 • Anul 2005 – Asociaţia “AFAM” participă la elaborarea unui nou proiect de Lege RM, legea privind activitatea de audit RM în redacţie nouă. La acest proiect pe parcursul anilor 2005-2007 au participat 22 de auditori profesionişti , reprezentanţi a Societăţii de Audit “AFAM”
 • Anul 2006 – Asociaţia “AFAM” şi Centrul de Instruire Profesională a Auditorilor din Moldova “CIPAM”, au organizat şi pregătit instruirea profesională în domeniul auditului general a unui grup de stagiari în audit care cu succes au susţinut examenele în faţa Comisiei de Stat, aceasta este generaţia a III-a de auditori promovată de “AFAM” pe parcursul anilor.
 • Anul 2007- A fost finalizat proiectul legii cu privire la activitatea de audit, în redacţie nouă, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor RM. Memrbii grupului de lucru care au participat si au aparat interesele Asociatie sunt domnii: Iurie Spînu,Vladimir Rojco, Ion Calancea, Dorin Moldovan, Irina Placinta, Veaceslav Zverev, Maria Vangheliev, Ion Dintiu, Nadejda Crigan, Tărăcilă Valentina, Irina Zaharcenco, Iovu Angela, si altii.
 • În anul 2007- Asociaţia “AFAM” a fost unica Asociaţie profesională din RM care a fost fidelă şi devotată  faţă de auditorii independenţi din ţară reprezentând  auditorii profesionişti din RM şi obiectivele activităţii de audit în RM, în faţa Parlamentului RM (Comisiile Parlamentare ), la momentul adoptării Legii nr.61-XVI din 16.03.2007 ,, privind activitatea de audit”. Această lege a soluţionat un şir de întrebări şi probleme acumulate pe parcursul anilor în activitatea de audit din RM, la care auditorii profesionişti din AFAM au optat începînd cu anul 1993:
 • Independenţa auditorilor profesionişti în luarea deciziilor ( 51% cote – acţiuni la Societatea de Audit ).
 • Eliberarea Certificatului de auditor profesionist nelimitat după durată în timp;
 • Participarea Auditorilor şi Societăţilor de Audit la activitatea Asociaţiei profesionale / Asociaţia Auditorilor şi Societăţilor de Audit “AFAM” din RM.;
 • Reglementarea activităţii stagiarului în audit ;
 • Garanţiile independenţei auditorului
 • Confidenţialitate în activitatea de audit;
 • Asigurarea riscului de audit ;
 • Retragerea Certificatului a auditorului;
 • Registrul de stat a auditorilor;
 • Registrul de Stat al Societăţilor de audit, a auditorilor întreprinzători individuali;
 • Serviciile prestate de Societăţile de Audit şi efectuarea auditului ;
 • Altele în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova şi Directivele Europene;
 • În anul 2007 membri Asociaţiei “AFAM” (auditorii şi Societăţile de Audit ) şi Asociaţia “AFAM” au înregistrat modificările de rigoare în activitatea sa în corespundere cu Legea Republicii Moldova nr.61-XVI din 16.03.2007 ,,privind activitatea de audit.
 • In anul 2016 membrii Asociaţiei “AFAM” au elaborat viziunea proprie asupra proiectului de lege privind auditul situatiilor financiare si au participat la mesele rotunde organizate de Ministerul Finantelor al RM, Banca Mondiala, precum si mese rotunde organizate in cooperare cu alte asociatii profesionale din tara.