Legislatie

 

Legea privind auditul situațiilor financiare nr. 271 din 15.12.2017

Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 22.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor  financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în  care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social 

Hotărîrea Guvernului nr. 817 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social

Hotărîrea Guvernului nr. 799 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social

Hotărîre cu privire la unele măsuri de executare a Legii Nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit Nr. 1450 din 24.12.2007

Hotărîrea Guvernului privind aplicarea Standardelor de audit şi Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova nr.180 din 23.03.2012

Standardele Internaţionale de Audit emise de IFAC în anul 2014 recepţionate de Ministerul Finanţelor la 14.06.2016

Codul Etic al Profesioniştilor Contabili şi Standarde Internaţionale de Audit revizuite,  prezentate de IFAC la situaţia din 22.04.2014

Manual de Standarde Internaţionale de Audit şi Control de Calitate. Codul etic al profesionaliştilor contabili

Manual de Reglementări Internaţionale de Audit, Asigurare şi Etică

Ordinul nr. 113 din 05.08.2016 cu privire la acceptarea şi publicarea Cadrului pentru calitatea auditului: elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului

Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 62 din 13.05.2014 privind acceptarea şi publicarea Standardelor de audit

Programul de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general, aprobat prin Ordinul nr. 83 din 07.07.2011, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRÎRE cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit  nr. 1450 din 24.12.2007

HOTĂRÎRE cu privire la mijloacele speciale ale Ministerului Finanţelor nr. 1342 din 01.12.2008