Mesajul Presedintelui

Mesajul  preşedintelui  Asociatiei  “AFAM”

Profesia de auditor are un loc bine definit, esenţial într-o economie modernă, servind interesul public. Prin activitatea sa auditorul asigură reperele necesare pentru dezvoltarea corectă, într-un climat de încredere şi legalitate a afacerilor, îndeplinind astfel un semnificativ rol social.
Cu fiecare an această profesie a evoluat, s-a conturat tot mai puternic şi se bucură de prestigiu în societatea moldoveneasca şi peste hotare. Asociatia noastră profesională totalizează în prezent  30 de societati de audit, auditori certificati si stagiari, cu toţii pregătiţi pentru înfăptuirea proiectelor în care se află implicați.

Ne aflăm într-un moment important al profesiei noastre, în condiţiile unei pieţe a auditului în care avem de făcut faţă unor provocări generate de reformarea profesiei pe plan european şi internaţional. În spiritul documentelor strategice adoptate şi al dezbaterilor şi propunerilor formulate la mesele rotunde organizate de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova si Banca Mondiala, Condiliul de Conducere al Asociatie “AFAM” a elaborat un program propriu, coerent privind acţiunile ce urmează a fi întreprinse în sprijinul profesiei.

Principalul nostru obiectiv îl reprezintă apropierea Asociatiei de membrii săi şi de problemele şi dificultăţile pe care aceştia le întâmpină în activitatea de zi cu zi. Astfel Asociatia își îndeplinește rolul de purtător al intereselor şi cerinţelor membrilor, iar aceştia, la rândul lor, se vor putea baza pe Asociatia  profesională care îi reprezintă.

Pentru a îndeplini obiectivele trasate este necesar să dezvoltăm comunicarea atât cu membrii şi stagiarii, cât şi cu beneficiarii serviciilor de audit, cu instituţiile, cu organizaţiile profesionale internationale și cu mediul academic. Marile provocări ale profesiei ne cer să fim uniţi şi constructivi. Iar una dintre provocările principale o constituie asigurarea cadrului de funcţionare al profesiei prin adoptarea unei legislaţii coerente, corecte și transparente, conformă cu normele europene în materie.

Noile reglementări europene impun Asociatiei o atitudine proactivă. Prioritară pentru noi este asigurarea prestigiului profesiei. Iar pentru aceasta este important să deschidem larg căile de dialog cu toţi membrii noştri, să adoptăm măsuri pentru a evita conflictele de interese şi să promovăm un climat corect pe piaţa concurenţială a auditului.

Avem convingerea că suntem o organizaţie unită în care ne vom susţine reciproc, astfel încât la sfârşitul mandatului nostru rezultatele să fie pe măsura angajamentelor asumate.