Relatii internationale

Departamentul comunicare si relatii internationale are in principal urmatoarele atributii:

-Organizarea de evenimente de promovare a imaginii Asociatiei;

-Urmăreşte derularea parteneriatelor dintre Asociatie şi instituțiile din alte ţări care activează în domeniul auditului.

-Îndeplineşte activităţi de natură organizatorică necesare participării reprezentanţilor Asociatiei la acţiuni interne şi internaţionale;

-Elaborează informări referitoare la reuniunile de interes din domeniul auditului financiar spre a fi aduse la cunoştinţă organelor de conducere ale Membrilor;

-Urmăreşte crearea şi dezvoltarea unei bune reputaţii a Asociatiei faţă de autorităţile publice, membrii şi organizaţii de profil şi alte categorii de public;

Planifica si personalizează produsele/serviciile oferite membrilor;

-Stabilește calendarul acțiunilor de promovare pe baza strategiilor elaborate;

-Elaborarea şi controlul punerii în aplicare a planului de marketing, strategiilor de imagine și comunicare

-Realizează campanii de atragere si fidelizare a membrilor Asociatiei;

-Concepe materiale de promovare si comunicare pentru organizație;