Stagiune Profesionala

Documentele necesare pentru înscrierea în calitate de stagiar în activitatea de audit:

a)  cererea de înregistrare în calitate de stagiar;
b)  copia actului de identitate (cu prezentarea originalului);
c)   copia diplomei privind studiile superioare în domeniul economico-financiar sau juridic (cu prezentarea originalului);
d)  copia carnetului de muncă (cu prezentarea originalului);
e)   copia contractului de muncă încheiat cu societatea de audit, auditorul întreprinzător individual (cu prezentarea originalului);
f)   acceptul îndrumătorului de stagiu.

cererea de înregistrare în calitate de stagiar
acceptul îndrumătorului de stagiu.
ORDIN nr. 150 din 22.11.2010 cu privire la aprobarea Normelor de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit, cu modificările şi completările ulterioare.”

Adresa şi datele de contact:

Bir. 408, str. Cosmonauţilor, 7 mun. Chişinău MD-2005

Tel. 022 262761